Rhowch ffrwythau a llysiau i'ch plant bob dydd

Mae ffrwythau a llysiau yn llawn fitaminau, mwynau a ffeibr sy'n helpu i gadw eich plentyn yn iach.

Pan fydd eich plentyn yn 12 mis oed, ceisiwch roi pum dogn o wahanol ffrwythau a llysiau iddynt bob dydd. Dylai un dogn ffitio yng nghledr eu llaw. Gallai fod yn sleisen o afal i blentyn bach, ond afal bach i blentyn pedair oed.

5 a day 5 a day

GWNEWCH FYRBRYDAU O FFRWYTHAU a llysiau?