Y diodydd gorau i’w rhoi i’ch plant yw dŵr a llaeth.

Beth gallaf ei wneud i helpu fy mhlentyn i yfed diodydd iachach?

 • Darganfyddwch faint o siwgr sydd yn niodydd eich teulu

  Mae gwybod beth sydd yn niodydd eich teulu yn ei gwneud yn haws torri i lawr neu newid i ddewisiadau iachach. Lawrlwythwch ap siwgr Newid am Oes  i ddysgu rhagor.

 • Dewiswch ddiodydd iachach i chi eich hun

  Os nad ydych am i’ch plentyn gael rhai diodydd, mae’n haws peidio â’u cael yn y tŷ.

  Mae hynny’n well i chi, ac yn haws ar eich waled hefyd. Ceisiwch osgoi cael eich temtio gan gynigion yn yr archfarchnad. Gwnewch restr cyn i chi siopa a glynwch ati.

 • Esboniwch bethau i'ch plentyn

  Siaradwch â’ch plentyn am pam rydych yn gwneud newidiadau. Esboniwch nad yw rhai o’r diodydd maent yn eu mynnu yn dda i’w cyrff.

  Meddyliwch ymlaen at yr hyn y gallech ei ddweud os bydd eich plentyn yn gofyn am ddiod afiach mewn caffi neu fwyty.

  Bydd hynny yn ei gwneud yn haws peidio ag ildio os bydd hynny’n digwydd.

 • Gwariwch yr arian y byddwch yn ei arbed ar rywbeth brafiach

  Mae dŵr a llaeth yn rhad. Bydd cadw atynt yn arbed llawer o arian i chi. Rhowch wobr i chi’ch hun am wneud dewisiadau iachach.

  Efallai y gallech drefnu diwrnod allan i’r teulu cyfan.